Lập Di chúc theo quy định mới nhất của pháp luật

lap chi chuc

Di chúc là việc cá nhân thể hiện ý chí chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Trong đời sống hiện tại việc lập di chúc là một việc làm hết sức văn minh nhằm định đoạt tài sản của mình sau khi chết lại tránh được những việc tranh chấp không đáng có của những người được hưởng thừa kế. Vậy lập di chúc có những hình thức như thế nào theo pháp luật hiện hành? 

Theo quy định của pháp luật thì có hai hình thức lập di chúc đó là di chúc miệng và di chúc bằng văn bản.

  1. Di chúc miệng được lập khi người để lại di chúc bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc bằng miệng.

– Việc lập di chúc bằng miệng phải có ít nhất hai người làm chứng, người làm chứng ghi chép lại và cùng nhau ký tên hoặc điểm chỉ đồng thời trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lập phải được công chứng, chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của những người làm chứng.

– Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày lập di chúc miệng nếu người để lại di chúc mà còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

lap chi chuc

  1. Di chúc bằng văn bản có bốn loại bao gồm di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có công chứng và di chúc băng văn bản có chứng thực.

– Di chúc không có người làm chứng thì người lập di chúc phải tự tay viết và ký tên vào di chúc;

– Di chúc có người làm chứng thì người lập di chúc có thể tự viết, đánh máy hoặc nhờ người khác viết, người khác đánh máy bản di chúc. Người để lại di chúc phải ký tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước sự chứng kiến của ít nhất hai người làm chứng và những người làm chứng phải xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người để lại di chúc vào bản di chúc;

– Di chúc có công chứng là việc lập di chúc có sự chứng kiến của công chứng viên tại tổ chức hành nghề công chứng;

– Di chúc có chứng thực là việc lập di chúc có sự chứng kiến của người có thẩm quyền chứng thực tại Ủy bản nhân dân cấp xã (phường).

Trên đây là những vấn đề cần lưu ý về việc  lập di chúc mới nhất theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cho rằng nếu có Luật sư tư vấn, hướng dẫn cụ thể để việc lập di chúc được hợp pháp và không có sai xót. Nếu bạn đang có vướng mắc pháp lý liên quan tới vấn đề lập di chúc hãy liên hệ theo số: 1900.6197 để nhận được sự tư vấn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *