Luật Ngân Thái cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trọn gói cho doanh nghiệp và luôn đồng hành cùng quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Những hoạt động của doanh nghiệp từ khi thành lập cho tới khi kết thúc chúng tôi đều có các giải pháp hiệu quả cho những vấn đề pháp lý nảy sinh cụ thể những vấn đề đó là:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khi thành lập doanh nghiệp: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp, Đặt tê doanh nghiệp, Biên tập ngành nghề, Mức vốn điều lệ và cơ cấu vốn, Tổ chức bộ máy điều hành doanh nghiệp, …

– Tư vấn tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Thay đổi nội dung thông tin doanh nghiệp, Chia tách sát nhập doanh nghiệp, Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Mua bán doanh nghiệp, Quản trị nội bộ, Các vấn đề về giấy phép và chứng chỉ, …

– Tư vấn kết thúc quá trình hoạt động của doanh nghiệp: Tạm dừng hoạt động, Giải thể doanh nghiệp, Phá sản.

Ngoài ra Luật Ngân Thái cũng cung cấp cho doanh nghiệp những dịch vụ khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp như tư vấn thuế, logo, đăng ký nhãn hiệu, lập website, … Chúng tôi luôn hướng tới một dịch vụ doanh nghiệp toàn diện, hiệu quả trên nguyên tắc đảm bảo an toàn pháp lý tối đa cho doanh nghiệp.

Nếu Doanh nghiệp cần tư vấn pháp luật xin vui lòng liên hệ với Luật Ngân Thái qua Hotline: 19006197 hoặc qua email: luatnganthai.vn.