Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về pháp luật cũng như môi trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam Luật Ngân Thái sẽ đưa ra những ý kiến pháp lý hữu ích trong qua trình đầu tư kinh doanh. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng những nhà đầu tư trong mỗi giai đoạn riêng lẻ của dự án đầu tư cũng như trong toàn bộ quá trình đầu tư kinh doanh.

Công việc Luật Ngân Thái bao gồm:

– Tư vấn về điều kiện và thủ thục thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài nước;

– Tư vấn về phương thức và địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

– Tư vấn và soạn thảo hồ sư dự án đầu tư, bao gồm cả lập báo cáo nghiên cứu khả thi và giải trình phương án đầu tư;

– Tư vấn và thay mặt nhà đầu tư làm việc với các cơ quan có thẩm quyền nhằm đạt được sự chấp thuận đầu tư đồng thời hỗ trợ các công việc cần thiết khác để dự án hoặc doanh nghiệp hoạt động theo đúng pháp luật và kế hoạch đặt ra.

Luật Ngân Thái hy vọng được đồng hành và giúp ích cho những nhà đầu tư trong suốt quá trình kinh doanh không những tại Việt Nam mà còn ở tất cả các nước trên Thế giới qua Hotline: 19006197 hoặc qua email: luatnganthai.vn.