Giải quyết tranh chấp là việc giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng về quyền lợi, nghĩa vụ giữa các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật. Việc giải quyết tranh chấp được thông qua các phương thức như hòa giải, thương lượng và cuối cùng bằng cơ quan tài phán Trọng tài hoặc Tòa án.

Những kinh nghiệm thực tiễn trong những vụ việc giải quyết tranh chấp giúp cho Luật Ngân Thái có thể nắm bắt được bản chất nội dung tranh chấp cùng nguyên nhân dẫn tới tranh chấp. Từ đó đối chiếu với quy định pháp luật để đưa ra các giải pháp và đề xuất giải pháp tối ưu đảm bảo hài hòa lợi ích các bên tranh chấp. Nếu việc tranh chấp phải giải quyết tại cơ quan tài phán thì từ sự phân tích thấu đáo nội dung tranh chấp dựa trên bản chất vụ việc và quy định của pháp luật để từ đó đưa ra luận điểm tranh luận nhằm thuyết phục cơ quan tài phán có phán quyết có lợi nhất cho bên được bảo vệ.

Bất cứ khi nào cần quý khách đều có thể liên hệ với Luật Ngân Thái qua Hotline: 19006197 hoặc qua email: luatnganthai.vn để nhận được sự tư vấn khi giải quyết tranh chấp phát sinh.